KOHTI UUTTA PERINNEKIRJAA

Käytännön opas perinnekirjan tekoon

Kustannus Aarnin Kohti uutta Perinnekirjaa on tarkoitettu erityisesti perinne- ja historiayhdistyksille, kaikille, joita oma historia ja sen tallentaminen kiinnostaa.

Kustannus Aarnin kustantaja Pasi Luhtaniemi on Kuusankoski-Seuran sihteeri. Seura julkaisee joka vuosi Vellikuppi -perinnejulkaisua, jonka lisäksi se julkaisee lähes vuosittain kylien omia perinnekirjoja. Tällä hetkellä seuralla on tekeillä Voikkaan kaupunginosan 2-osainen historiikki.

Kohti uutta perinnekirjaa esittelee ensin perinteenkeruun menetelmiä ja työkaluja ja siirtyy sen jälkeen käsittelemään kirjan toimitustyötä. Kirja käsittelee erikseen myös tekijänoikeusasioita: mitä saa julkaista ja millä ehdoilla.

Kirjan lopussa on hyödyllinen liiteosio.

Huom: Kirjaa myydään vain PDF-muodossa hintaan 20€. Lisätietoja verkkokaupassamme.


Ote kirjasta: Johdanto ja sisällysluettelo:

 

JOHDANTO

Kaikkialla Suomessa toimii yhdistyksiä, joiden yksi ydintehtävä on oman kylän tai seutukunnan perinteen tallentaminen. Usein työn tuloksista tehdään kopiokoneella vihko tai monistesarja, mutta yhtä usein tekijät alkavat pohtia, voisiko aineistosta tehdä ihan oikean kirjan. Tällöin herää kysymys, mitä kaikkea kirjan tekoon vaaditaan. Yhdistysaktiivien työurat opettajina, tiedottajina tai toimittajina pätevöittävät keruu- ja toimitustyöhön, mutta riittävätkö ne koko prosessin hallintaan aineiston keruusta valmiiseen kirjaan? Mistä isbn-numero hankitaan? Kuka digitoi kuvat ja käsittelee ne painotyötä varten? Mitä tarkoittaa kirjan taitto, ja kuka sen osaa tehdä? Miten ja missä kirja painetaan? Mitä kaikki maksaa?

Kustannus Aarnin ohjekirja perinnejulkaisun tekijöille on tarkoitettu suomalaisille perinneyhdistyksille ja muille ruohonjuuritason perinnetyötä tekeville yhteisöille. Ohjeet syntyivät konkreettiseen tarpeeseen: Aarnin kustantaja Pasi Luhtaniemi kuuluu kotipaikkakuntansa, Kouvolan Kuusankosken perinneseuran johtokuntaan, jossa nousi esiin tarve yhdenmukaistaa perinnekirjojen tekoprosessin ohjeistusta.

Kohti uutta perinnekirjaa on tarkoitettu ensisijaisesti perinneyhdistysten sekä kansalais- ja työväenopistojen perinnepiirien vetäjälle, eli mahdollisen perinnekirjahankkeen toimittajalle.

Kohti uutta perinnekirjaa jakaa perinnetyöstä-julkaisuksi -prosessin kahteen vaiheeseen, joista kummallakin on oma veturinsa. Keruuvaiheesta ensimmäisen käsikirjoitusversion valmistumiseen saakka veturina toimii hankkeen vetäjä/toimittaja, ja hanke on lähtökohdiltaan perinteen keruutyötä, jolla on aina arvo sinällään.

Kun käsikirjoituksesta aletaan tehdä julkaisua, toimittajan tueksi ja vastuun kantajaksi siirtyy julkaisun tuottaja, jonka työtä hankkeen rahoittaja, perinneyhdistys valvoo. Tuottaja voi olla esimerkiksi kustantaja tai kokenut graafikko. Hän kilpailuttaa kirjan muut tekijät ja vie kirjaprojektin maaliin saakka.

Kuusankoskella 22.11.2019
Pasi Luhtaniemi
kustantaja

Print Friendly, PDF & Email

TILAA AARNIN UUTISKIRJE

Saat tietää ensimmäisenä

Tietosuojalauseke / Hallinnoi