Historian opetus ei ole enää entisensä

Tutki ja tulkitse -oppikirjan toinen on valmistunut (kesä 2019). Teos kuljettaa nuoren tutkijan Keskiajan alusta Uuden ajan murrkoseen ja Ranskan vallankumouksen päiviin saakka. 

Opettaja: tutustu myös oppikirjan upouusiin verkkosivuihin. Osat I ja II ovat saaneet omat itsenäiset verkkosivunsa, joihin kirjaudutaan pääsivulta http://tutkijatulkitse.fi

OPPIKIRJA VUONNA 2020

Tutki ja tulkitse on Kustannus Aarnin kustantama, taitopohjaiseen oppimiseen perustuva historian oppikirja.  Kaksiosainen teos on tarkoitettu alakoulujen historian opetukseen ja se on toteutettu vuonna 2014 voimaan astuneen opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Oppikirjan 1. osa ja sen digitaaliset materiaalit ovat olleet pilottikäytössä Keski-Suomen ja Kantahämeen kouluilla. Kirjan toinen osa valmistuu maaliskuussa -19 (digiaineisto) ja kesäkuussa -19 (painetut kirjat)

Tutki ja tulkitse on suunniteltu ajatellen eri tasoisia oppilaita ja oppilasryhmiä. Kirjan toteutuksen avainsana on eriyttäminen. Nopealle oppijalle erityisesti kirjan syventävät verkkoaineistot  tarjoavat työkalut historian omaehtoiseen tutkimiseen ja tulkitsemiseen. Oman lukutaidon kanssa vielä taistelevalle kirja tarjoaa elämyksellistä tietoa sekä tutustuttaa hänet historia -oppiaineeseen.

KIRJOITTAJIEN ESITTELY

Toimitus vasemmalta: Susanna Niiranen, Simo Mikkonen, Anna Veijola ja Matti Rautiainen. kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Tutki ja tulkitse -oppikirjan tekijät ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja historian laitosten tutkijoita ja opettajia. – Opettaja-lehti tutustui Tutki ja tulkitse -toimituskuntaan ja teki kirjasta jutun. Lue artikkeli linkistä Hyvä oppimateriaali syntyy oppilaan saappaisiin astumalla.

KIRJOJEN ESITTELY JA IDEA

Esihistoriasta Ranskan vallankumoukseen – Tutkien

Tutki ja tulkitse -oppikirjat kattavat historian aikakaudet esihistoriasta antiikin ajan loppuun (1. osa) ja keskiajan alusta Ranskan vallankumoukseen (2. osa) Kummassakin oppikirjan osassa on noin 20 lukua. Molempien oppikirjojen kuvituksena on noin 100 värivalokuvaa autenttisista historiallisista kohteista.

Tärkeä osa Tutki ja tulkitse -oppikirjojen kuvitusta ovat kuvat lapsista. Elämyksellisen oppimisen yksi avain on samaistuttavuus opetusaineistoon, ja Suomen ja Euroopan historia on samalla lapsen ja perheen historiaa.

Samaistuttavuus on myös Harri Istvan Mäen piirroskuvituksen punaisena lankana. Kirjan ’tutkija’ tuo historiallisen aiheen lähemmäksi oppilasta ja tarjoaa hänelle samaistumiskohteen.

Taitopohjainen opetus

Tutki ja tulkitse  – Alakoulun historia I-II on rakennettu ajatellen opetustapahtuman kulkua. Kukin oppitunti alkaa ns. pohdintatehtävällä, avauskysymyksellä, jonka vastaus löytyy lapsen omasta kokemuspiiristä. Tämän jälkeen oppilas tutustuu luvun aineistoon, eli aihetta käsittelevään alkuperäiseen lähteeseen, joka voi olla teksti tai valokuva.

Opetustunti jatkuu Tulkitse -tehtävällä, joka liittyy luettuun tekstiin tai katsottuihin kuviin. Samalla hän oppii, ettei ole yhtä  oikeaa tulkintaa: Lapsi alkaa ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta.

Lopuksi oppilas saa luettavakseen tunnin aiheen faktat kuten historiantutkimus ne tuntee. Tunti päättyy Tutki -tehtävään, jossa oppilas pääsee tekemään synteesin oppimastaan.

Opettajan rooli ohjaajana

Opettajan kirjassa on tuntikohtaiset pedagogiset ohjeet tuntien valmisteluun

Uuden opetussuunnitelman mukainen historian opetus on oppilaan oppimisen ohjaamista.  Opiskelun lähtökohtana on perinteinen kirja. Paljon puhuttu digiloikka tarkoittaa  oppilassa herätettävää intoa ja iloa etsiä digityökaluilla syventävää ja täydentävää tietoa. Länsimaiset museot tarjoavat nykyisin ilmaisia käyttöoikeuksia niin kokoelmiinsa kuin pedagogisiin aineistoihinsa – Tutki ja tulkitse toteuttaa aineistoissaan samaa ‘avoimen lähdekoodin’ periaatetta.

Tutki ja tulkitse -oppikirjan digitaaliset materiaalit tukevat eriyttämistä. Aineistosta löytyy:

  • Oppilaan kirjat skaalautuvina verkkosivuina.
  • Opettajan kirjat sekä linkit aiheen mukaisiin lisäaineistoihin.
  • Tulosteet:
    – oppilastehtävät kukin tehtävä erikseen
    – opettajan tuntikohtaisen aineiston

Tutustu lisää sivulla: http://tutkijatulkitse.fi

Print Friendly, PDF & Email

TILAA AARNIN UUTISKIRJE

Saat tietää ensimmäisenä

Tietosuojalauseke / Hallinnoi