Historian opetus ei ole enää entisensä

Tutki ja tulkitse -oppikirjan kustantaja Aarni keräsi marraskuun lopulla opetuskokemuksia Keski-Suomen alakouluista. Uusi kirjasarja ei tarjoa lapsille pelejä.  Digiloikka tehdään sen sijaan eurooppalaisiin museoihin.

Oppikirjan toimituskunta: Anna Veijola, Matti Rautiainen, Simo Mikkonen, Susanna Niiranen

Tutki ja tulkitse on Kustannus Aarnin kustantama uusi taitopohjaiseen oppimiseen perustuva historian oppikirja. Kirjan tekijät ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja historian laitosten tutkijoita ja opettajia. Kaksiosainen teos on tarkoitettu alakoulujen historian opetukseen ja se on toteutettu vuonna 2014 voimaan astuneen opetussuunnitelman hengen mukaisesti.

Oppikirjan 1. osa ja sen digitaaliset materiaalit ovat olleet syksyn pilottikäytössä muutamalla alakoululla. Kesällä  2019 julkaistaan oppikirjan 2. osa.

Tutki ja tulkitse on suunniteltu ajatellen eri tasoisia oppilaita ja oppilasryhmiä. Kirjan toteutuksen avainsana on eriyttäminen. Nopealle oppijalle kirja tarjoaa työkalut historian omaehtoiseen tutkimiseen ja tulkitsemiseen. Oman lukutaidon kanssa vielä taistelevalle kirja tarjoaa elämyksellistä tietoa sekä tutustuttaa hänet historia -oppiaineeseen.

Tutkijan sivut – Samaistumista ja kuvia autenttisista kohteista

Tutki ja tulkitse -oppikirjat kattavat historian aikakaudet esihistoriasta antiikin ajan loppuun (1. osa) ja keskiajan alusta Ranskan vallankumoukseen (2. osa) Kummassakin oppikirjan osassa on noin 20 lukua. Molempien oppikirjojen kuvituksena on noin 100 värivalokuvaa autenttisista historiallisista kohteista.

Tärkeä osa Tutki ja tulkitse -oppikirjojen kuvitusta ovat kuvat lapsista. Elämyksellisen oppimisen yksi avain on samaistuttavuus opetusaineistoon, ja Suomen ja Euroopan historia on samalla lapsen ja perheen historiaa.

Samaistuttavuus on myös Harri Istvan Mäen piirroskuvituksen punaisena lankana. Kirjan ’tutkija’ tuo historiallisen aiheen lähemmäksi oppilasta ja tarjoaa hänelle samaistumiskohteen.

Taitopohjainen opetus

Tutki ja tulkitse  – Alakoulun historia I-II on rakennettu ajatellen opetustapahtuman kulkua. Kukin oppitunti alkaa ns. pohdintatehtävällä, avauskysymyksellä, jonka vastaus löytyy lapsen omasta kokemuspiiristä. Tämän jälkeen oppilas tutustuu luvun aineistoon, eli aihetta käsittelevään alkuperäiseen lähteeseen, joka voi olla teksti tai valokuva.

Opetustunti jatkuu Tulkitse -tehtävällä, joka liittyy luettuun tekstiin tai katsottuihin kuviin. Samalla hän oppii, ettei ole yhtä  oikeaa tulkintaa: Lapsi alkaa ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta.

Lopuksi oppilas saa luettavakseen tunnin aiheen faktat kuten historiantutkimus ne tuntee. Tunti päättyy Tutki -tehtävään, jossa oppilas pääsee tekemään synteesin oppimastaan.

Opettajan rooli ohjaajana

Opettajan kirjassa on tuntikohtaiset pedagogiset ohjeet tuntien valmisteluun

Uuden opetussuunnitelman mukainen historian opetus on oppilaan oppimisen ohjaamista.  Opiskelun lähtökohtana on perinteinen kirja. Paljon puhuttu digiloikka tarkoittaa  oppilassa herätettävää intoa ja iloa etsiä digityökaluilla syventävää ja täydentävää tietoa. Länsimaiset museot tarjoavat nykyisin ilmaisia käyttöoikeuksia niin kokoelmiinsa kuin pedagogisiin aineistoihinsa – Tutki ja tulkitse toteuttaa aineistoissaan samaa ‘avoimen lähdekoodin’ periaatetta.

Tutki ja tulkitse -oppikirjan digitaaliset materiaalit tukevat eriyttämistä. Aineistosta löytyy:

  • Oppilaan kirjat skaalautuvina verkkosivuina.
  • Opettajan kirjat sekä linkit aiheen mukaisiin lisäaineistoihin.
  • Tulosteet:
    – oppilastehtävät kukin tehtävä erikseen
    – opettajan tuntikohtaisen aineiston

Tutustu lisää sivulla: http://tutkijatulkitse.fi

 

 

Oppikirjat. permalink.