Tutki ja tulkitse – Uusi oppikirja jo käytössä

Kustannus Aarni aloitti 2018 oppikirjojen kustantamisen. Tutki ja tulkitse – Alakoulun historia -oppikirjan ensimmäinen osa on jo käytössä pilottikouluissamme Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä. 

Mistä on kysymys?

Tutki ja tulkitse on uusi taitopohjaiseen oppimiseen perustuva oppikirjapaketti, jonka kirjoittajat ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja historian laitosten tutkijoita ja opettajia. Kaksiosaisessa teoksessa historiaa opetetaan alakoulun 4.-6. luokan oppilaille  uuden, 2014 voimaan tulleen  historian opetussuunnitelman mukaisesti.

Teoksen oppilaan kirjan molemmissa osissa on noin 20 artikkelia. Oppliaan kirjan rinnalla julkaistaan molempien osien Opettajan kirjat. Opettajan kirjat tarjoavat yksityiskohtaiset pedagogiset ohjeet jokaisen luvun opetukseen.

Painettuna vai verkkokirjana?

Lukuvuoden 2018-2018 ajan Oppilaan kirjan I digiversio (http://tutkijatulkitse.fi) on selattavissa verkossa täydellisenä. Syksystä 2019 lähtien koulut voivat päättää, tilaavatko he painetut kirjat vai vain verkkoaineistot niin oppilaille kuin opettajille. Digiaineistot on toteutettu WordPress -arkkitehtuurilla ja ne skaalautuvat kaikkiin päätelaitteisiin.

Digikirjat ovat sisällöltän identtiset painettujen kirjojen kanssa. Opettajan kirjan verkkoversio lisää aineiston käytettävyyttä, koska opettaja voi tulostaa tuntikohtaiset aineistot, oppilastehtävät ja muut toiminnalliset materiaalit jokaiselle oppitunnille erikseen.

Kirjoittajat

Anna Veijola työskentelee historian ja yhteiskuntaopin opettajana Jyväskylän Normaalikoulussa. Hän on toiminut myös historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikan yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa. Annaa kiinnostaa kriittisen ajattelun taitojen kehittäminen historian opetuksessa. Oppikirjan tekemiseen häntä innosti ajatus tuottaa oppilasryhmän ja opettajan tarpeiden mukaan muokattavia aineistoja, jotka kannustavat omaan ajatteluun sekä yhdessä toimimiseen.

Matti Rautiainen toimii historian ja yhteiskuntatiedon pedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa. Tätä ennen hän toimi yläkoulun ja lukion opettajana. Rautiainen on kehitellyt tutkivan oppimisen menetelmiä historian opetukseen alakoulusta korkea-asteelle. Häntä kiinnostavat erityisesti historiaan liittyvät merkitykset ja oppilaan aktiivinen rooli oppimisessa.

Simo Mikkonen on akatemiatutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkijana erikoistunut 1900-luvun Venäjän ja Itä-Euroopan historiaan, mutta kiinnostunut laajasti myös historian pedagogiikan kysymyksistä. Hän on pyrkinyt rakentamaan siltoja yliopiston ja koulumaailman välille. Häntä kiinnostavat myös historian käyttö ja historian yhteiskunnalliset merkitykset.

Susanna Niiranen työskentelee yliopistotutkijana historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on keskiajan ja uuden ajan alun historia. Hän on tutkinut näihin aikakausiin liittyen niin kansankielistymisen prosesseja kuin vallan legitimointiin liittyvää dynastista kulttuuria. Häntä kiinnostavat myös historiapolitiikka ja historiakulttuuri eli historian myöhempi käyttö sekä pedagogiset kysymykset niin koulu- kuin yliopistomaailmassa.

Mistä kirjaa saa?

  1. Tilaa Tutki ja tulkitse I  – oppilaan kirja ja kahden opetusluvun näyte Opettajan kirjasta opettajanhuoneeseesi kustantajalta toimitus@kustanusaarni.fi
  2. Tule Turun Kirjamessuille 5.-7.10.2018. Teokset ja esittely Aarnin osastolla 38B
  3. Tutustu teokseen  verkkosivuilla  http://tutkijatulkitse.fi

Info. permalink.