TUTKI JA TULKITSE

TERVETULOA UUDEN HISTORIAN OPPIKIRJAN PARIIN!

Tutki ja tulkitse I-II on uusi taitopohjaiseen oppimiseen perustuva historian oppikirja. Kirjan tekijät ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja historian laitosten tutkijoita ja opettajia. Kaksiosaisessa teoksessa historiaa opetetaan alakoulun 4.-6. luokan oppilaille uuden, vuonna 2014 voimaan astuneen opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutki ja tulkitse -oppikirjan aineisto on suunniteltu ajatellen eri tasoisia oppilaita ja oppilasryhmiä. Oppikirjan 1. osa ilmestyi kesällä 2018. Kesällä  2019 julkaistaan oppikirjan 2. osa. Pakettiin kuuluu myös Opettajan kirjat ja molempien osien digitaaliset oppimateriaalit.

ESITTELY

1. Tutkijan sivut

Oppikirjat kattavat historian aikakaudet esihistoriasta antiikin ajan loppuun (1. osa) ja keskiajan alusta Ranskan vallankumoukseen (2. osa) Kummassakin oppikirjan osassa on noin 20 lukua, ja niiden  kuvituksena on käytetty autenttisia valokuvatallenteita sekä taiteen tulkintoja aikakauden elämästä ja arjesta.

Tärkeä osa Tutki ja tulkitse -oppikirjojen kuvitusta on  Harri Istvan Mäen piirroskuvitus. Kirjan nuori tutkija tuo historiallisen aiheen lähemmäksi oppilasta ja tarjoaa hänelle samaistumiskohteen.

2. Taitopohjainen opetus – tunnin kulku

Tutki ja tulkitse  – Alakoulun historia I-II on rakennettu ajatellen opetustapahtuman kulkua.

Kaikki opetustunnit alkavat ns. Pohdintatehtävällä, avauskysymyksellä, jonka vastaus löytyy lapsen omasta kokemuspiiristä. Tämän jälkeen oppilas tutustuu luvun Aineistoihin, eli aihetta käsittelevään alkuperäiseen lähteeseen, joka voi olla teksti tai valokuva.

Opetustunti jatkuu Tulkitse -tehtävällä, joka liittyy luettuun tekstiin tai katsottuihin kuviin. Samalla hän oppii, ettei ole yhtä  oikeaa tulkintaa: Lapsi alkaa ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta.

Seuraavaksi oppilas saa luettavakseen tunnin aiheen perustiedot niin kuin historiantutkimus ne tuntee. Tunti päättyy lopuksi  Tutki -tehtävään, jossa oppilas pääsee tekemään synteesin oppimastaan.


Opettajan kirja ja digitaaliset oppimateriaalit

Tutki ja tulkitse tarjoaa koululle ja opetusluokille Opettajan kirjan, jossa käydään läpi kunkin opetustunnin tavoitteet. Samalla kirjasta löytyvät tunnin pedagogiset ohjeet ja vinkit.

Löydät oppikirjan digiaineistot osoitteesta http://tutkijatulkitse.fi . Aineistot on tarkoitettu erityisesti opettajan työkaluksi, mutta myös oppilas voi käyttää niitä, jos kirja sattuu unohtumaan kotiin.

Kirjasarjan hankkiva koulu  saa koulukohtaiset verkkotunnukset. Aineistosta löytyy:

  • Oppilaan kirjat skaalautuvina verkkosivuina. Oppilaalle oudot historian käsitteet ovat lukujen digiversiossa suomennettu hyperlinkkeinä suoraan tekstissä.
  • Opettajan kirjat. Painetussa kirjassa mainitut www-sivut ja palvelut ovat digiaineistossa kuumina linkkeinä.
  • Tulosteet:
    Opettaja voi tulostaa kunkin oppitunnin a)tehtävät, b)sanaston ja  c)opettajan tuntikohtaisen aineiston yhdellä napin painalluksella.

TILAA AARNIN UUTISKIRJE

Saat tietää ensimmäisenä

Tietosuojalauseke / Hallinnoi