EU:n tietosuojauudistus ja Kustannus Aarni Oy:n asiakasrekisteri

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Yhdistysten ja yritysten tulee uuden tietosuoja-asetuksen mukaan ilmoittaa julkisesti, mitä tarkoitusta varten yhdistyksen asiakasrekisteriä ylläpidetään ja kuinka ja ketkä sen tietoja käsittelevät.

Kustannus Aarni Oy:N  asiakasrekisterin vastuuhenkilö on toimitusjohtaja Pasi Luhtaniemi. Osoitetiedot on tallennettu vastuuhenkilön tietokoneelle, ja hän ottaa tiedoista varmuuskopion ulkoiselle kiintolevylle 6kk välein.

Osoiterekisteristä ei ole käytössä muita kopioita, eikä sitä ole tallennettu ulkoisille palvelimille.

OSOITEREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kustannus Aarni käyttää osoiterekisteriään yrityksen viestintämarkkinointiin niin sähköisesti kuin perinteisen postin kautta. Rekisteriä eikä osia siitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

TIETOJEN KERÄYS JA  YLLÄPITO

Kaikki osoiterekisterin tiedot on kerätty julkisista lähteistä kuten yrityksen omilta verkkosivuilta tai kaupparekisterin- tai yritystietojärjestelmän (Ytj) tiedoista. Rekisterin tietoja ylläpidetään tarkistamalla tietoja samoista lähteistä sekä yksilöllisten asiakaskontaktien yhteydessä.

OSOITEREKISTERIN SISÄLTÖ

Osoiterekisterimme sisältö. Asiakasyhteisömme:

 • Koko nimi
  Yhteyshenkilön nimi ja asema yhteisössä
  Puhelinnumero
  Sähköpostiosoite
  Katu- ja postiosoite

OSOITEREKISTERIN TIETOJEN TARKISTAMINEN

Jokainen yhteisö voi  tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Kustannus Aarni Oy:n osoiterekisterissä pyytämällä tietoja sähköpostitse osoitteesta toimitus@kustannusaarni.fi

***

OSOITETIEDOT JA TIETOSUOJA-ASETUS

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaan yhdistyksen rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

 •  käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 •  käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
 •  kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
 •  kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
 •  päivitettävä aina tarvittaessa ? epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
 •  säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Katso ohjeistus täydellisenä: Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Kuusankosken Pajamäellä 24.5.2018

Pasi Luhtaniemi
toimitusjohtaja
Kustannus Aarni Oy

 

TILAA AARNIN UUTISKIRJE

Saat tietää ensimmäisenä

Tietosuojalauseke / Hallinnoi