Järnefelt, Eero: Raatajat rahanalaiset / Kaski, 1893

Muistatko?

Muistatko, milloin aloit miettiä, millaista elämä oli ennen sinun, vanhempiesi ja isovanhempiesi syntymää? Sanalla historia on monia merkityksiä. Arkipuheessa historialla tarkoitetaan mennyttä aikaa, mutta historia on myös oppiaine ja tieteenala.

Historia etsii vastausta kysymykseen, keitä me olemme. Menneisyyden ihmisten valinnat ja teot vaikuttavat meihin monin eri tavoin. Sanotaan, että ymmärtämällä historiaa ymmärrämme itseämme. Tutkimme ja opiskelemme historiaa, jotta ymmärtäisimme sen, kuinka olemme tähän hetkeen tulleet. Toisaalta omat tekomme luovat suuntaviivoja tulevaisuudelle. – Se mitä nyt teemme, on tulevaisuudessa menneisyyttä. Emme ole vain historian sivusta seuraajia vaan myös sen tekijöitä.

Kun etsimme vastausta kysymykseen, keitä olemme, emme löydä ainoastaan yhtä vaan useita vastauksia. Se johtuu siitä, että koemme ja tunnemme eri asiat niin yksilönä kuin eri ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä. Yksilöiden ja ryhmien välisessä kokemuksessa on joskus paljon eroja. Joku henkilö voi esimerkiksi olla yhdelle sankari ja toiselle konna. Näin on ollut myös menneisyydessä.

Menneet muistetaan ja niistä kerrotaan eri tavoin. Kuvaukset menneisyyden eri tapahtumista voivat olla hyvinkin erilaisia ja ristiriitaisia keskenään – Ne voivat olla jopa hyvin yksipuolisia ja tarkoitushakuisia. Niinpä menneisyydestä kirjoitettua ei kannata ”niellä purematta”, vaan pohtia sitä, kuinka luotettavaa tieto todella on.

Historiaan liittyy monesti myös paljon tunteita ja innostusta. Toiset löytävät menneisyydestä esikuvia, ihmisiä, joita arvostavat ja ihailevat. Joillakin historian tarinoilla ja tapahtumilla on monille yhteisöille erityinen merkitys. Tällaisia ovat muun muassa valtioiden itsenäisyyspäivät, jolloin tietyt menneisyyden tapahtumat ovat näkyvästi läsnä juhlapäivän vietossa. Onko sinulla mielessäsi tapahtumia ja tarinoita historiasta, jotka ovat sinulle tärkeitä?

Historian opiskelussa on kyse kaikesta tästä. Tulevien vuosien aikana opiskelet sitä, millaista ihmisten elämä on menneinä aikoina ollut, miten menneisyyttä koskevaa tietoa saadaan ja miten tiedon luotettavuutta arvioidaan. Lisäksi pääset pohtimaan, mitä merkitystä historialla on.

Antoisia hetkiä opiskelun parissa!

Aloitetaan! →