Unelmana oma kirja?

Kirja-ala muuttuu jatkuvasti. Suomessa julkaistaan vuosittain yli tuhat kaunokirjaa ja kaksituhatta tietokirjaa eli teosta, jolla on yksilöllinen isbn-numero. Julkaisija voi olla kaikkea mahdollista perinteisestä kustantamosta urheiluseuraan tai kirjoittajan omakustanteeseen saakka.

Kirjan ylitarjonta näkyy siinä, kuinka haastavaa omalle kirjalle on saada kustannussopimusta. Toinen haaste on siinä, miten kirja löytää paikkansa kirjastojen ja kauppojen hyllyillä.

KUSTANNUS AARNI PÄIVITTI YRITYSSTRATEGIANSA joulukuun alussa  2019.  Teemme jokaisesta kustantamastamme kaunokirjasta ja oppikirjasta perinteiset  kustannuspäätökset. Tietokirjoille (perinteiset tietokirjat ja elämäkerrat sekä perinnekirjat) tarjoamme kustannussopimuksen vaihtoehtona Kertoja -omakustannepalveluamme.

1. KOTIMAISET KAUNOKIRJAT

Aarni julkaisee vuosittain 3-5 uutta kotimaista kaunokirjaa.  Kaunokirja on haastavin kirjallisuuden laji myydä ja markkinoida aikana, jolloin kaikkialla puhutaan lukutaidon heikkenemisestä. Ongelman selättämiseksi Aarni profiloituu kahden strategian kautta.

1. Kilpailut

Kustannus Aarni järjesti talvella 2018 valtakunnallisen novellikokoelmien kirjoituskilpailun. Saimme määräaikaan mennessä lähes sata uutta käsikirjoitusta. Kilpailun voittaja, Helena Miettisen Hylkeenpyytäjä julkaistiin Turun kirjamessuilla 2018.

Syksyllä 2019 julkaisimme kilpailun kunniamainituista teoksista Karoliina Heinolan Hitonhauta ja muita puolielävien kohtaloita ja Matti Vilkin Suojattu elämä.

Julkistamme uuden kilpailuaiheen loppuvuodesta 2019.

2. Historia, nyky-Suomi ja mahdolliset maailmat

Toinen erottautumisen tunnuksemme on slogan ”Kirjoja historiasta, nyky-Suomesta ja mahdollisista maailmoista.” Perustamisesta lähtien Aarni on tehnyt yhteistyötä niin historioitsijoiden kuin spefi-kirjailijoiden kanssa, eli fantasia ja historiallinen romaani ovat lajityyppejä, joihin Aarni keskittyy, nykyproosan rinnalla.

Kuinka mukaan?

Aarni toimii myös pääsääntöisesti verkostojensa kautta. Kustantamoille tarjotaan vuosittan satoja käsikirjoituksia, ja pienen kustantamon ainoa mahdollisuus selvitä tämän pinon kanssa on kieltää ihmisiä lähettämästä meille suoraan käsikirjoitusta. Sen sijaan kuljemme koko ajan itse sarvet ojossa.

Kaunokirjan kustannustoimittajamme ovat kirja-alan aktiiveja, kirjallisuuden opettajia ja valmentajia. Heidän kirjoitusvalmennuksensa läpikäyneet käsikirjoitukset ovat aina päälimmäisenä arvioidessamme uusia esikoiskirjoja kustannusohjelmiimme. Sama koskee myös Aarnin omaa kaksivuotista kirjoittajavalmennusta Kohti uutta kirjaa.

Sopimuspohjat

Aarnin kustannussopimus  on perinteinen sopimus, joka solmitaan, kun kirjoittaja on hakenut ja tullut valituksi käsikirjoituksellaan ohjelmaan. Aarni kustantaa teoksen eli vastaa teoksen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista. Kirjailija saa teoksesta ja sen eri formaateista kirjailijaliiton suositusten mukaisen tekijänoikeuskorvauksen.

(Tutustu sopimuspohjaan word-tiedostona)

Aarnin julkaisusopimus on muuten identtinen kustannussopimuksen kanssa sopimus, mutta siinä kirjailija ostaa kirjan ensipainoksesta sovitun määrän teoksia omaan käyttöönsä, myyntiin ja jakeluun. Investointiaan vastaan  kirjailija saa teoksen tekijänoikeuskorvauksina 35%  kirjan nettomyyntituloista, kun normaali tekijänoikeuskorvaus on 21%-25%.

(Tutustu sopimuspohjaan word-tiedostona)


2. TIETOKIRJAT, ELÄMÄKERRAT JA PERINNEKIRJAT

Tietokirjoilla – perinteiset tietokirjat ja elämäkerrat sekä perinnekirjat – on usein oma valmis kohderyhmä, jolle teos on tarkoitettu. Tärkeimmät riistalinnut -kirjan kohderyhmää ovat metsästysseurat, Haminan seudun oppaiden 40-vuotishistoriikin kohderyhmänä ovat haminalaiset historiaharrastajat.

Aarni tarjoaa tietokirjojen tekijöille julkaisusopimusta, jossa kirjailija tai hänen yhteisönsä ostaa valmista teosta x määrän omaan myyntiin. (Tutustu sopimuspohjaan word-tiedostona ja ota yhteyttä.

UUTENA PALVELUNA VUODELLE 2020 tarjoamme tietokirjan tekijöille nyt myös Kertoja-omakustannepalvelua.

Perinteisesti on ajateltu, että jokainen kirja tarvitsee kustantamon. Tämä ei pidä paikkaansa. Jokainen kirja tarvitsee vain kustantajan.  Tuo kustantaja voi olla kuka tai mikä tahansa julkisoikeudellinen yhdistys tai yksityinen ihminen.

Perinteiset kustantamot ovat saaneet rinnalleen tarvepainoja, jotka painavat teoksen asiakkaan pyynnöstä. Kirjoittaja voi myös kilpailuttaa kirjan tekijät  ja tehdä kirjan omatoimisesti, jolloin on kyseessä omakustannekirja.

BONUS: Kertoja-palvelu tarjoaa kirjan teon koko matkan puolivalmiista käsikirjoituksesta kirjaan, tai vain graafikon ja painon palvelut. Kun olemme tekemässä kirjaasi alusta lähtien, otamme syntyvän teoksesi mukaan Kustannus Aarnin markkinointiin ja myyntiin. Lue aiheesta lisää artikkelissa Unelmana oma kirja.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa kustannustapaa. Tietokirjailijan kannattaa kuitenkin pohtia, miten hänen teoksensa löytää hänen haluamansa lukijat ja ostajat.


3. OPPIKIRJAT

Kustannus Aarnin motto on “Kirjoja historiasta, nyky-suomesta ja mahdollisista maailmoista” – Moton mukaisesti julkaisimme kesällä 2019 historian ensimmäisen oppikirjamme. Tutki ja tulkitse I-II on alakoulun historiankirja, jonka pedagogisesta sisällöstä vastaa Jyväskylän yliopiston historian ja kasvatustieteen tutkijat.

Aarni on kiinnostunut laajentamaan oppikirjatuotantoaan kaikille oppiasteille. Olemme erityisesti kiinnostuneita yhteistyöstä yliopistojen kanssa. Teemme tällä hetkellä ensimmäistä yhteistyöprojektia Turun yliopiston kanssa – seuraa sivujamme!

Yhteistyöterveisin: Pasi Luhtaniemi Kustannus Aarni Oy

 . permalink.