Kohti uutta II – Perinnekirja (e-kirja)

9.00

Kohti uutta II – Perinnekirja on tarkoitettu suomalaisille perinneyhdistyksille ja
muille ruohonjuuritason perinnetyötä tekeville yhteisöille käytännön oppaaksi. Kirja on Kohti uutta -kirjasarjan toinen osa. Aarni julkaisee oppaan 1. lokakuuta 2018 e-kirjana ja pdf-kirjana.

Oppaan painettu 1. laitos julkaistaan kevättalvella 2019.

Kuvaus

Kohti uutta II – Perinnekirja on tarkoitettu suomalaisille perinneyhdistyksille ja
muille ruohonjuuritason perinnetyötä tekeville yhteisöille käytännön oppaaksi.
Ohjeet syntyivät keväällä 2018 konkreettiseen tarpeeseen: Aarnin kustantaja Pasi
Luhtaniemi kuuluu kotipaikkakuntansa, Kouvolan Kuusankosken perinneseuran
johtokuntaan, jossa nousi esiin tarve yhdenmukaistaa perinnekirjojen
tekoprosessin ohjeistusta. Samalla opas on Aarnin ”Kohti uutta” –kirjasarjan
toinen osa.