Käytännön opas perinnekirjan tekoon

Kustannus Aarnin kirjoitusopas, Kohti uutta II – Perinnekirja, sai kaksi viikkoa sitten tulikasteensa. Kymenlaaksossa toimiva Kuusankoski-Seura ry julkisti keskiviikkona 27.11. Rantakulma-Kivimäki-Rastaankulma –perinnekirjan jonka tarpeisiin opaskirja alunperin syntyi.

Kustannus Aarni julkaisee nyt  Kohti uutta Perinnekirjaa -oppaan verkkosivullaan kaikille, joita oma historia ja sen tallentaminen kiinnostaa. Opas on ostettavissa ja ladattavissa verkkokaupastamme 9 euron hintaan. Tiedostomuoto on pdf, eli se aukeaa kaikissa tietokoneissa.

Voit tilata oppaan myös monisteena hintaan 20 euroa suoraan kustantajalta.

Kohti uutta perinnekirjaa -opas tarjoaa käytännön ohjeet niin perinnepiirin työhön, käsikirjoituksen toimitustyöhön kuin siihen, kuinka kilpailutat ja teetät oikein kirjan kuvatoimituksen, taiton ja painotyöt. Kirjan liitteissä annetaan konkreettista tietoa mm. siitä, milloin kuva on riittävän iso painettuun kirjaan ja miten täytetään aineiston käyttöoikeussopimus.  Liitteissä annetaan vinkkejä myös hyvästä, yksinkertaisesta tekstinkäsittelystä.     

TILAUSVAIHTOEHDOT:

a) Tilaa teos pdf-muodossa verkkokaupasta

b) Tilaa teos monisteena hintaan 20e. Lähetä tilaus suoraan kustantajalle pasi.luhtaniemi@kustannusaarni.fi


Ote kirjasta : kansi, johdanto ja sisällysluettelo:

 

JOHDANTO

Kaikkialla Suomessa toimii yhdistyksiä, joiden yksi ydintehtävä on oman kylän tai seutukunnan perinteen tallentaminen. Usein työn tuloksista tehdään kopiokoneella vihko tai monistesarja, mutta yhtä usein tekijät alkavat pohtia, voisiko aineistosta tehdä ihan oikean kirjan. Tällöin herää kysymys, mitä kaikkea kirjan tekoon vaaditaan. Yhdistysaktiivien työurat opettajina, tiedottajina tai toimittajina pätevöittävät keruu- ja toimitustyöhön, mutta riittävätkö ne koko prosessin hallintaan aineiston keruusta valmiiseen kirjaan? Mistä isbn-numero hankitaan? Kuka digitoi kuvat ja käsittelee ne painotyötä varten? Mitä tarkoittaa kirjan taitto, ja kuka sen osaa tehdä? Miten ja missä kirja painetaan? Mitä kaikki maksaa?

Kustannus Aarnin ohjekirja perinnejulkaisun tekijöille on tarkoitettu suomalaisille perinneyhdistyksille ja muille ruohonjuuritason perinnetyötä tekeville yhteisöille. Ohjeet syntyivät konkreettiseen tarpeeseen: Aarnin kustantaja Pasi Luhtaniemi kuuluu kotipaikkakuntansa, Kouvolan Kuusankosken perinneseuran johtokuntaan, jossa nousi esiin tarve yhdenmukaistaa perinnekirjojen tekoprosessin ohjeistusta.

Kohti uutta II – Perinnekirja on tarkoitettu ensisijaisesti perinneyhdistysten sekä kansalais- ja työväenopistojen perinnepiirien vetäjälle, eli mahdollisen perinnekirjahankkeen toimittajalle.

Kohti uutta II – Perinnekirja jakaa perinnetyöstä-julkaisuksi -prosessin kahteen vaiheeseen, joista kummallakin on oma veturinsa. Keruuvaiheesta ensimmäisen käsikirjoitusversion valmistumiseen saakka veturina toimii hankkeen vetäjä/toimittaja, ja hanke on lähtökohdiltaan perinteen keruutyötä, jolla on aina arvo sinällään.

Kun käsikirjoituksesta aletaan tehdä julkaisua, toimittajan tueksi ja vastuun kantajaksi siirtyy julkaisun tuottaja, jonka työtä hankkeen rahoittaja, perinneyhdistys valvoo. Tuottaja voi olla esimerkiksi kustantaja tai kokenut graafikko. Hän kilpailuttaa kirjan muut tekijät ja vie kirjaprojektin maaliin saakka.

Kuusankoskella 22.11.2019
Pasi Luhtaniemi
kustantaja

Historia, Tietokirjat. permalink.