“Kohti uutta” kasvoi kirjasarjaksi

Kustannus Aarni julkaisi elokuussa Kohti uutta kirjaa -teoksen, joka on tarkoitettu suorasanaisen tekstin kirjoittajille. Vuonna 2019 teos kasvaa sarjaksi. Seuraava sarjassa julkaistava osa on nimeltään Kohti uutta – Perinnekirjaa.

Kohti uutta – Perinnekirjaa on käytännön ohjekirja perinnejulkaisujen tekijöille – perinneyhdistyksille, kansalaisopistoille tai vastaaville harrasteyhteisöille. Aarni julkaisee oppaan e-kirja- ja pdf-muodossa jo 1.lokakuuta 2018. Digitaalisen opaskirjan myyntihinta on Aarnin verkkokaupassa vain yhdeksän euroa, ja hinnan voi käyttää alennuksena painetun kirjan hinnasta, kun painettu kirja kirja ilmestyy.

Avaa pdf-tuotesivu tästä linkistä


Tutustu kirjaan: kansi,  johdanto ja sisällysluettelo:

JOHDANTO

Kaikkialla Suomessa toimii yhdistyksiä, joiden yksi ydintehtävä on oman kylän tai seutukunnan perinteen tallentaminen. Usein työn tuloksista tehdään kopiokoneella vihko tai monistesarja, mutta yhtä usein tekijät alkavat pohtia, voisiko aineistosta tehdä ihan oikean kirjan. Tällöin herää kysymys, mitä kaikkea kirjan tekoon vaaditaan. Yhdistysaktiivien työurat opettajina, tiedottajina tai toimittajina pätevöittävät keruu- ja toimitustyöhön, mutta riittävätkö ne koko prosessin hallintaan aineiston keruusta valmiiseen kirjaan? Mistä isbn-numero hankitaan? Kuka digitoi kuvat ja käsittelee ne painotyötä varten? Mitä tarkoittaa kirjan taitto, ja kuka sen osaa tehdä? Miten ja missä kirja painetaan? Mitä kaikki maksaa?

Kustannus Aarnin ohjekirja perinnejulkaisun tekijöille on tarkoitettu suomalaisille perinneyhdistyksille ja muille ruohonjuuritason perinnetyötä tekeville yhteisöille. Ohjeet syntyivät konkreettiseen tarpeeseen: Aarnin kustantaja Pasi Luhtaniemi kuuluu kotipaikkakuntansa, Kouvolan Kuusankosken perinneseuran johtokuntaan, jossa nousi esiin tarve yhdenmukaistaa perinnekirjojen tekoprosessin ohjeistusta.

Kohti uutta II – Perinnekirja on tarkoitettu ensisijaisesti perinneyhdistysten sekä kansalais- ja työväenopistojen perinnepiirien vetäjälle, eli mahdollisen perinnekirjahankkeen toimittajalle.

Kohti uutta II – Perinnekirja jakaa perinnetyöstä-julkaisuksi -prosessin kahteen vaiheeseen, joista kummallakin on oma veturinsa. Keruuvaiheesta ensimmäisen käsikirjoitusversion valmistumiseen saakka veturina toimii hankkeen vetäjä/toimittaja, ja hanke on lähtökohdiltaan perinteen keruutyötä, jolla on aina arvo sinällään.

Kun käsikirjoituksesta aletaan tehdä julkaisua, toimittajan tueksi ja vastuun kantajaksi siirtyy julkaisun tuottaja. Tuottaja voi olla esimerkiksi kustantaja, mutta yleisimmin sillä ymmärretään  perinneyhdistyksen johtokuntaa tai vastaavaa taustayhteisöä.

Kuusankoskella 28.9.2018
/ Pasi Luhtaniemi

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO

1. TAUSTAYHTEISÖN ELI TUOTTAJAN ALOITUSTOIMET

Ensimmäinen kärki
Toinen kärki

2. PERINNEPIIRIN TYÖSKENTELY

2.1. Keskinäinen tutustuminen, tavotemäärittely ja hankkeen työnimi
2.2. Keruutoiminnan motivointi
2.3. Perinneryhmän työskentely
2.4. Yksityisestä kohti yleistä: Tiedon syventäminen
2.5. Aineiston kokoaminen käsikirjoitukseksi ja käsikirjoituksen versionhallinta

3. KÄSIKIRJOITUKSESTA PAINOTUOTTEEKSI

3.1. Kirjan tekijät
a) Toimittajat
b) Kuvatoimittajat
c) Taittaja
d) Kirjan painaminen
3.2. Yksi ammattilainen projektin johtoon?

Historia, Tietokirjat. permalink.